Regulamin

 

Regulamin wynajmu domków letniskowych i domu całorocznego

  1. Wstępna rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie lub mailowo.
  2. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji.
  3. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
  4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  5. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu lub przelewem przed dniem przyjazdu.
  6. W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.
  7. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
  8. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.
  9. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.
  10. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 11.
  11. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 18, wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu.
  12. Istnieje możliwość późniejszego wykwaterowania po uzgodnieniu.
  13. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.
  14. Dodatkowo wedle uznania Gościa możliwe jest odpłatne korzystanie z drewna kominkowego (20 zł/kosz lub 10 zł/worek). Goście płacą dodatkowo tylko tyle, ile zużyją. Zachęcamy w ten sposób do świadomej i oszczędnej konsumpcji.
  15. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie, ale w przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. śmieci na podłodze, brudne naczynia, plamy na kanapie itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.
  16. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
  17. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
  18. W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, suszenia grzybów itp. rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.
  19. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.
  20. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00-7:00.
  21. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.
  22. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.
  23. Gospodarz zapewnia dwa bezpłatne miejsca parkingowe do każdego domku, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  24. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.
  25. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
  26. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
  27. Gospodarz oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (m. in. piaskownica, huśtawki, trampolina), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
  28. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
  29. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji.
  30. Istnieje możliwość przyjazdu z dobrze ułożonym zwierzęciem domowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem(Regulamin pobytu ze zwierzętami) Z uwagi na innych Gości zakaz przyjazdu z rasami psów powszechnie uważanymi za niebezpieczne. Dodatkowy koszt to 40 zł/doba za sztukę.
  31. Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu dziecięcego tj. łóżeczka turystycznego wraz z materacem i pościelą po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem.

W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

Regulamin pobytu ze zwierzętami

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Ochrona danych osobowych (RODO)

  1. Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Administratorem Twoich danych jest spółka Nadzieja Agata Wolska Krystyna Kluz S.C z siedzibą Dębowcu 526, 38-220 Dębowiec  NIP: 6852345589 Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą; Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych; Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków.

   Udanego wypoczynku!